ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΛΥΣΕΙΣ

Η πολυετής εμπειρία των στελεχών μας σε συνδυασμό με την άρτια τεχνολογική τους κατάρτιση, συμβάλουν στην παροχή εξειδικευμένων συμβουλών και τεχνολογικών λύσεων, με ουσία και προοπτική.

Υπηρεσιες

Ανάλυση αναγκών

Διεισδυτική ανάλυση των αναγκών του κάθε πελάτη ώστε να βρεθεί ή να σχεδιαστεί στοχευμένα η πιο αποτελεσματική  λύση.

Τεχνικές Μελέτες – Δίκτυα

Έρευνα και καταγραφή των ειδικών αναγκών και απαιτήσεων της επιχείρησης. Εγκατάσταση δικτύων .

Τεχνική Υποστήριξη

Κατανόηση αναγκών πελάτη, έρευνα αγοράς, σύνθεση και εγκατάσταση ηλεκτρονικών υπολογιστών και μονάδων 24/7 τεχνική υποστήριξη/troubleshooting ...